Home > เทคนิคการใช้รถ > การสลับยาง

การสลับยาง

 ควรปฏิบัติตามรายละเอียดการสลับยาง ที่ระบุไว้ในคู่มือประจำรถยนต์อย่างเคร่งครัด แต่ถ้าไม่มีคู่มือ ก็สามารถอ่านจากบทความนี้ได้ เพราะเป็นคำแนะนำกลาง ๆ ที่ใช้ได้กับรถยนต์ทั่วไป

  ถ้ายางอะไหล่มีขนาดเดียวกับยางหลัก ก็ควรน้ำมาสลับ่ใช้ด้วย แม้การเปลี่ยนยางพร้อมกัน 5 เส้น จะเสียเงินมากกว่าการเปลี่ยน 4 เส้น แต่ก็สามารถใช้ยางทั้ง 5 เส้นได้เป็นระยะทางมากกว่า

  ถ้ายางหลักและยางอะไหล่มีขนาดไม่เท่ากัน เนื่องจากยางอะไหล่เป็นแบบ COMPACT SIZE หรือต้องการสลับแค่ 4 เส้นเท่านั้นหรือเปลี่ยนเฉพาะยาง 4 เส้นหลักให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ก็สลับได้เฉพาะยางหลักเท่านั้น โดยควรสลับทุก 10,000 กิโลเมตร

  ส่วนยางอะไหล่ก็ดูแลตามปกติ ตรวจวัดลมยางอย่างน้อยเดือนละครั้ง โดยอาจเติมลมมากกว่าที่กำหนดไว้ 10 ปอนด์ ฯ เผื่อไว้สำหรับการรั่วซึม ไม่ต้องดูแลบ่อย เมื่อจำเป็นต้องใช้ก็แค่ปล่อยลมออก

  ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนยางอะไหล่พร้อมยางหลัก เพราะยางอะไหล่ไม่ค่อยถูกใช้งาน ใช้ได้ประมาณ 5 ปี หรืออาจใช้วิธีเปลี่ยนยางหลัก 2 ครั้ง เปลี่ยนยางอะไหล่ 1 ครั้ง โดยเลือกยางเส้นหลักที่มีสภาพดีที่สุดมาเปลี่ยนไว้เป็นยางอะไหล่

  รถยนต์ที่ใช้ช่วงล่างแบบอิสระ ขณะขับเมื่อช่วงล่างมีการยุบตัวจะกลายเป็นมุมแคมเบอร์ลบอยู่เล็กน้อย (ล้อแบะ) หน้ายางด้านในจึงรับแรงกดมากกว่าด้านนอกทำให้มีการสึกหรอมากกว่ายางริมนอก

  การกลับยาง ถ้าเป็นดอกยางธรรมดา ไม่กำหนดทิศทางการหมุน ก็สามารถสลับได้ทั้งแบบแนวขึ้น - ลง และแนวทแยง ถ้าดูแล้วหน้ายางสึกจากซ้ายไปขวาไม่เท่ากันจริง ๆ ก็ควรถอดออกจากกระทะล้อสลับเอายางด้านในออกมาด้านนอกล้อด้วย เพื่อให้หน้ายางทั้ง 2 ด้านของยางแต่ละเส้น มีการสึกหรอใกล้เคียงกัน ยุ่งยากและเสียเงินมากกว่าหน่อย แต่เฉลี่ยความสึกหรอได้ดีกว่า

  ถ้าไม่อยากเสียเวลามาก แค่ถอดสลับทั้งล้อและยางพร้อมกันก็ยังดี เพื่อให้ยางของล้อคู่ที่ใช้ขับเคลื่อน มีการสึกหรอใกล้เคียงกับล้ออีกคู่ (ยกเว้นรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่ความสึกหรอของยางซึ่งเกิดจากการขับเคลื่อน จะใกล้เคียงกันอยู่แล้ว)

  สำหรับดอกยางที่ระบุทิศทางการหมุนหรือระบุด้านที่ใส่ ถ้าจะสลับพร้อมกระทะล้อ ต้องสลับแบบขึ้น - ลงหน้าสลับกับหลังเท่านั้น ถ้าจะสลับแบบทแยง ต้องถอดยางออกจากกระทะล้อ เพื่อใส่ให้ถูกทิศทางที่ระบุ

  หลังจากสลับยางแล้ว ควรถ่วงล้อด้วายทุกครั้ง ถ้าถ่วงทั้ง 4 ล้อได้ยิ่งดี แล้วถ้าพบยางเส้นใดมีการสึกที่ผิดปกติ ก็ควรตรวจสอบและตั้งศูนย์ล้อที่ระบบช่วงล่างด้วย
Advertisements
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: